ՁԵՐ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

Մենք հավաստիացնում ենք Ձեզ, որ Ձեր համաձայնությունը ստանալուց հետո Դուք կսկսեք ստանալ մարկետինգային նյութեր ու հարցումների առաջարկներ միայն մի քանի Toyota- ընկերության ստորաբաժանումների (նկարագրված են ստորևում) կողմից: Ձեր համաձայնությունը ստանալուց հետո մենք չենք ուղարկի Ձեզ սպամ և չենք անհանգստացնի Ձեզ մեր էլեկտրոնային նամակներով:

Մենք նաև կհամախմբենք ստացած անձնական տվյալները Ձեր այն անձնական տվյալների հետ, որոնք մենք նախկինում օրինական հիմունքներով հավաքագրել ենք այլ աղբյուրներից:

Ձեր համաձայնությունը ստանալու պահից հետո Ձեր անձնական տվյալները պահպանվում են երկու տարի ու ջնջվում են նշված ժամկետը լրանալուց հետո:

Մենք նաև տեղեկացնում ենք, որ ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել Եվրոպական տնտեսական տարածությունից դուրս գտնվող այլ երկրներին, որոնք օգնում են մեզ կատարել Ձեր անձնական վյալների տեխնիկական մշակումը: