ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Ելնելով վերևում նշված ձեր հստակ համաձայնությունից, [NMSC + ADDRESS] և Toyota Motor Europe NV/SA («TME»), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Բրյուսել, Բելգիա, կհավաքեն ձեր տվյալները՝ անունը, ազգանունը և էլ.փոստի հասցեն [NMSC to check and adjust] և կուղարկեն այդ տվյալները Toyota-ի որոշ կազմակերպություններին (ինչպես նկարագրված է վերևում)՝ ձեզ որոշակի մարքեթինգային հաղորդակցություններ ուղարկելու և որոշակի հարցումներ անցկացնելու նպատակով, ինչպես նկարագրված է վերևում։ Դուք կարող եք...

ընտրել հաղորդագրությունների կատեգորիաներ –

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահին [...] միջոցով հետ կանչել ձեր համաձայնությունը վերը նշված հաղորդակցությունների մեկ կամ մի քանի կատեգորիաների վերաբերյալ: Վերևում նշված կանոնները պետք է ընթերցվի Ընդհանուր Քաղաքականության Գաղտնիության և Toyota-ի Անձնական Տվյալների Գաղտնիության քաղաքականության հետ համատեղ, որը սահմանում է ընդհանուր պայմանները, որոնցով մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները, ներառյալ ձեր գաղտնիության իրավունքները (դուք նաև իրավունք ունեք ստուգել պահպանված անձնական տվյալները ձեր մասին, շտկելու, ջնջելու, տվյալների տեղափոխելիության և մշակման սահմանափակման իրավունքը, առարկելու իրավունքը և ձեր տվյալների պաշտպանության մասին բողոք ներկայացնելու իրավունքը), և որոնք դուք պետք է կարդաք և ընդունեք: Դուք իրավունք ունեք ստուգել այն անձնական տվյալները, որոնք մենք հավաքում ենք ձեր մասին, ինչպես նաև ուղղելու, ջնջելու, տվյալների տեղափոխելիության և մշակման սահմանափակման, առարկելու և տվյալների պաշտպանության ձեր մարմնին բողոք ներկայացնելու իրավունք: Անցեք հետևյալ հղումով [insert hyperlink to the General Toyota Privacy and Personal Data Protection Policy]։ Մենք ցանկանում ենք ձեզ հավաստիացնել, որ ձեր համաձայնությունը ստանալուց հետո միայն սահմանափակ թվով Toyota կազմակերպություններ կկարողանան ուղարկել ձեզ մարքեթինգային հաղորդակցություններ և հարցումներ: Ձեր համաձայնությունը չի օգտագործվի որպես սպամ ուղարկելու կամ ձեզ որևէ կերպ ծանրաբեռնելու հաղորդագրությունների միջոց: Մենք նաև հոգ կտանենք այս գործողությունների միջոցով հավաքագրված ձեր անձնական տվյալները համատեղելու ձեր այն անձնական տվյալների հետ, որոնք արդեն օրինականորեն հասանելի կլինեն մեզ այլ աղբյուրներից: Մենք կպահենք ձեր անձնական տվյալները […], հաշված այն օրվանից, երբ դուք տրամադրել եք ձեր համաձայնությունը, և այդ ժամանակահատվածից հետո դրանք կջնջվեն: Խնդրում ենք նաև նկատի ունենալ, որ ձեր անձնական տվյալները կարող են հասանելի լինել Եվրոպական տնտեսական տարածքից դուրս գտնվող երկրների հասցեատերերին, ովքեր օգնում են մեզ ձեր անձնական տվյալների տեխնիկական մշակման հարցում և միայն այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է նման օգնության համար:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Ելնելով վերևում նշված ձեր հստակ համաձայնությունից, [NMSC + ADDRESS] և Toyota Motor Europe NV/SA («TME»), Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Բրյուսել, Բելգիա, կհավաքեն ձեր տվյալները՝ անունը, ազգանունը և էլ.փոստի հասցեն [NMSC to check and adjust] և կուղարկեն այդ տվյալները Toyota-ի որոշ կազմակերպություններին (ինչպես նկարագրված է վերևում)՝ ձեզ որոշակի մարքեթինգային հաղորդակցություններ ուղարկելու և որոշակի հարցումներ անցկացնելու նպատակով, ինչպես նկարագրված է վերևում։ Դուք կարող եք ընտրել հաղորդագրությունների կատեգորիաներ –

Դուք իրավունք ունեք ցանկացած պահին [...] միջոցով հետ կանչել ձեր համաձայնությունը վերը նշված հաղորդակցությունների մեկ կամ մի քանի կատեգորիաների վերաբերյալ: Վերևում նշված կանոնները պետք է ընթերցվի Ընդհանուր Քաղաքականության Գաղտնիության և Toyota-ի Անձնական Տվյալների Գաղտնիության քաղաքականության հետ համատեղ, որը սահմանում է ընդհանուր պայմանները, որոնցով մենք մշակում ենք ձեր անձնական տվյալները, ներառյալ ձեր գաղտնիության իրավունքները (դուք նաև իրավունք ունեք ստուգել պահպանված անձնական տվյալները ձեր մասին, շտկելու, ջնջելու, տվյալների տեղափոխելիության և մշակման սահմանափակման իրավունքը, առարկելու իրավունքը և ձեր տվյալների պաշտպանության մասին բողոք ներկայացնելու իրավունքը), և որոնք դուք պետք է կարդաք և ընդունեք: Դուք իրավունք ունեք ստուգել այն անձնական տվյալները, որոնք մենք հավաքում ենք ձեր մասին, ինչպես նաև ուղղելու, ջնջելու, տվյալների տեղափոխելիության և մշակման սահմանափակման, առարկելու և տվյալների պաշտպանության ձեր մարմնին բողոք ներկայացնելու իրավունք: Անցեք հետևյալ հղումով [insert hyperlink to the General Toyota Privacy and Personal Data Protection Policy]։ Մենք ցանկանում ենք ձեզ հավաստիացնել, որ ձեր համաձայնությունը ստանալուց հետո միայն սահմանափակ թվով Toyota կազմակերպություններ կկարողանան ուղարկել ձեզ մարքեթինգային հաղորդակցություններ և հարցումներ: Ձեր համաձայնությունը չի օգտագործվի որպես սպամ ուղարկելու կամ ձեզ որևէ կերպ ծանրաբեռնելու հաղորդագրությունների միջոց: Մենք նաև հոգ կտանենք այս գործողությունների միջոցով հավաքագրված ձեր անձնական տվյալները համատեղելու ձեր այն անձնական տվյալների հետ, որոնք արդեն օրինականորեն հասանելի կլինեն մեզ այլ աղբյուրներից: Մենք կպահենք ձեր անձնական տվյալները […], հաշված այն օրվանից, երբ դուք տրամադրել եք ձեր համաձայնությունը, և այդ ժամանակահատվածից հետո դրանք կջնջվեն: Խնդրում ենք նաև նկատի ունենալ, որ ձեր անձնական տվյալները կարող են հասանելի լինել Եվրոպական տնտեսական տարածքից դուրս գտնվող երկրների հասցեատերերին, ովքեր օգնում են մեզ ձեր անձնական տվյալների տեխնիկական մշակման հարցում և միայն այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է նման օգնության համար: